Zbojnícka dolina

Kód územia

SKUEV0924

Výmera územia

20,460 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Smolnícka Huta

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,76853701

Zemepiská dĺžka

20,82338704

Nadmorská výška (m)

Max

737

Priemerná

650

Min

520

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Popis územia

Lesné porasty pralesovitého charakteru v doline bezmenného pravostranného prítoku Smolníckeho potoka v centrálnej časti Volovských vrchov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  manažment lesa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov