Ľubietovské dúbravy

Kód územia

SKUEV0859

Výmera územia

26,480 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Ľubietová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,75115778

Zemepiská dĺžka

19,36719512

Nadmorská výška (m)

Max

755

Priemerná

611

Min

472

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Popis územia

Komplex kyslomilných dubových lesov s prechodom do kyslomilných bučín na južne exponovaných svahoch nad Ľubietovou s výskytom zaujímavých skalných útvarov ako sú skalné mestá či suťoviská.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Ohrozenosť spočíva v nesprávnom, alebo intenzívnom lesnom hospodárení. V súčasnosti sa ale v území takmer vôbec nehospodári, čím zostal zachovalý charakter územia.

Vlastníctvo

Obec Ľubietová, Správcom sú obecné lesy

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  manažment lesa
G - ľudské vplyvy  
  oplotenie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov