Stráž

Kód územia

SKUEV0013

Výmera územia

19,830 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Veľké Pole

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,55027778

Zemepiská dĺžka

18,54666667

Nadmorská výška (m)

Max

839

Priemerná

751

Min

674

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Tephroseris longifolia ssp. moravica

Popis územia

The site is represented by the nothern slope of Stráž Mt. in the southern part of the Vtáčnik mountain range and by the whole western Vtáčnik mountain edge. 60% of the area is covered with the deciduous beech forest on strongly skeleton substrate. Approximately 1/3 of the area is covered with the mowed meadows. On the northern slope of the mountain edge, there is a transition area between meadows and forests covered with the initial succession of the invasive wood species. It is the main locality of Tephroseris longifolia subsp. moravica. The mowed meadows create a potential habitat for critically endangered Spermophilus citellus. Geological basement is formed by carbon rocks that emerge to the surface in places.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the favourable status of habitat of the Tephroseris longifolia subsp. moravica population and well-preserved Asperulo-Fagetum beech forests. Quality and importance: The site is significant for the protection of habitat of the Tephroseris longifolia subsp. moravica population and well-preserved Asperulo-Fagetum beech forests (Ls 5.1).

Zraniteľnosť

Part of the site with the occurence of Tephroseris longifolia subsp. moravica is endangered by overgrowing with the self-seeding trees.

Vlastníctvo

private - 39.206 % state - 60.794 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 14,3 85,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov