Kurinov vrch

Kód územia

SKUEV0801

Výmera územia

1,290 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Adamovské Kochanovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,87859911

Zemepiská dĺžka

17,89053145

Nadmorská výška (m)

Max

445

Priemerná

429

Min

415

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria

Popis územia

Izolovaná lúka s teplomilnou nelesnou vegetáciou, s významným výskytom Ophrys holubyana, Ophioglossum vulgatum. Súčasťou územia je malé penovcové pramenisko a drobná mokraď, slúžiaca ako liahnisko obojživelníkov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníci nemajú záujem o akékoľvek obhospodarovanie územia. Základnú praktickú starostlivosť zabezpečuje ŠOP SR.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie

Ostatné druhy

Ophrys holubyana, Rana temporaria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 75,0 0,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov