Lipníkovské

Kód územia

SKUEV0778

Výmera územia

79,440 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Horná Súča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,98722222

Zemepiská dĺžka

17,93000000

Nadmorská výška (m)

Max

613

Priemerná

498

Min

400

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty, part Súčanská vrchovina, subpart Súčanská kotlina. The site is created Flysch belt rocks, from Magura nappe- massive sandstone and claystone formations. The landscape of the site is very valuable, created with grasslands, meadows and pastures in landslides with well-preserved balks and solitaire trees and with orchid plant species and Maculinea butterfies.

Ciele ochrany

The site is situated in PLA Biele Karpaty. The main aim of the protection is maintainance butterflies favourable conservation status.

Zraniteľnosť

Maculinea populations are needed special date of mowing or grazing (only once per year- before end of june or after first september), otherwise the population will disappear.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Aegithalos caudatus, Anthus trivialis, Brenthis hecate, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis chloris, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Crex crex, Cuculus canorus, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Locustella fluviatilis, Oriolus oriolus, Parus ater, Parus major, Pernis apivorus, Saxicola torquata, Sitta europaea, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov