Horný tok Chotčianky

Kód územia

SKUEV0759

Výmera územia

2,560 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Driečna

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,31166667

Zemepiská dĺžka

21,79666667

Nadmorská výška (m)

Max

379

Priemerná

358

Min

340

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3230 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eudontomyzon danfordi

Popis územia

The site is located south of the village Driečna and includes part of the upper river alluvium Chotčianka. Geomorphologically belongs to the whole Laborecká vrchovina, part Mikovská brázda and the wider environment of the proposed protected area consist of outer flysch. This unit became a source of fluvial sediment (sand and clay), which is stored in the valley flow in the form of low Chotčianka terraced levels. These terraces are regularly flooded in the spring floods and their transition into floodplain is usually smooth. The protected area includes the upper reaches of the Chotčianka River, where forest vegetation are represented of Myricaria germanica. Myricaria germanica grow along the gravel benches scattered along the defined section. It creates the initial grasslands, but also older scrubland. The Chotčianka River is an important habitat for many fish species, for example of the genera Eudontomyzon sp.

Ciele ochrany

The site is an important site of occurrence Myricaria germanica, which initially creates initial grasslands and scrubland. The stream of the Chotčianka River fallows the occurrence of several species. Particularly significant is the occurrence of Eudontomyzon danfordi, which lives mainly in natural stream meanders.

Zraniteľnosť

The site is located below the village Driečna, water quality and riparian vegetation is affected by activities of local residents.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  hnojenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  

Ostatné druhy

Acrocephalus palustris, Alburnoides bipunctatus, Barbus peloponensis, Leuciscus cephalus, Leuciscus leuciscus, Myricaria germanica, Phoxinus phoxinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov