Lúky pod Besníkom

Kód územia

SKUEV0283

Výmera územia

83,880 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Telgárt

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,85513556

Zemepiská dĺžka

20,22027709

Nadmorská výška (m)

Max

1163

Priemerná

1019

Min

943

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis územia

The site consists of two separate sub-sites of montane meadows and pastures located near the village Telgárt and in the Besník saddle situated on the borders of the Horehronské podolie Valley, Slovenský raj Mts. and Stolické vrchy Hills. Important plant taxa locally featured include Campanulla serrata, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Gentiana verna, Primula farinosa, Pulsatilla sherfelii (abundant local population), Trolius altissimus and sporadically also Carex dioica. The site is partially covered with spruce woods in their initial developmental stages.

Ciele ochrany

The site is important for its well-preserved non-forest communities of pastures, presence of 6230* Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas and submountain areas in continental Europe and habitats of 7140 Transition mires and quaking bogs featuring rich populations of nationally protected species of plants. The site is located within the biological corridor linking the territories of 3 different proposed SCIs, namely Muránska planina, Slovenský raj and Nízke Tatry – východ.

Zraniteľnosť

The site still possesses its natural character and is well preserved. The only threat to local communities is presented in a form of the secondary succession when the wood species penetrate the area of valuable, mostly wetland habitats.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 99.592 % private - 0.408 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Carex davalliana, Carex dioica, Carex lepidocarpa, Crocus discolor, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Gymnadenia conopsea, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Rana temporaria, Soldanella hungarica, Triglochin palustre, Trollius altissimus, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov