Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku

2024-01-23 14_45_28-Hodnota ekosystémov a ICH služieb NA Slovensku.jpg

Černecký, J., Gajdoš, P., Ďuricová, V., Špulerová, J., Černecká, Ľ., Švajda, J., Andráš, P., Ulrych, L., Rybanič, R., Považan, R. 2021. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku. Banská Bystrica: ŠOP SR, 136 pp. ISBN 978-80-8184-092-0.

Svetová ekonomická prosperita a kvalita života obyvateľov sú podmienené existenciou prírodného kapitálu – biodiverzitou a ekosystémami, ktoré poskytujú dôležité tovary a služby pre ľudstvo. Hodnotenie a mapovanie týchto služieb je kľúčové pre pochopenie toho ako ekosystémy prispievajú ku kvalite ľudského života a pre podporu argumentácie multisektorálnych politík, ktoré majú zásadný vplyv na prírodné zdroje a ich využívanie (Burkhard & Maes, 2017). Vyjadrenie hodnôt ES v peňažných jednotkách (Farley, 2008) poskytuje návod na pochopenie preferencií užívateľov t. j. súčasných generácií obyvateľov Zeme, ktorí ich spotrebúvajú vo veľkej miere a umožňuje tak lepšie alokovať prírodne zdroje, navrhnúť ich ochranu a trvalo-udržateľné využívanie.

Negatívne vplyvy, ktoré so sebou prináša globálna klimatická zmena, čoraz častejšie pociťujeme aj my, obyvatelia Slovenska, ide o  napr.  nadmerné teploty počas jarných a letných mesiacov, sucho, mierne zimy s minimom zrážok, a naopak nárazové intenzívne dažďové zrážky spôsobujúce rozsiahle záplavy, erózie, premnoženie a šírenie rôznych škodcov či nárast respiračných ochorení. Tieto i mnohé ďalšie dôsledky klimatickej zmeny je možné zmierniť udržateľným využívaním prírodných zdrojov a ochranou a zachovaním prirodzených ekosystémov, ale je potrebné zlepšiť ich ochranu a určiť priority pre ich využívanie resp. využívanie ich ekosystémových služieb.

Hlavným cieľom publikácie „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“ je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie. Dôležitým krokom pre hodnotenie ES bolo vytvorenie unikátnej mapy a geodatabázy ekosystémov Slovenska (https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1689858). Publikácia hodnotí kapacitu slovenských ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ES. Pri vyhodnotení ES sa kládol veľký dôraz na stav ekosystémov, ktorý znižuje/zvyšuje poskytovanie vybraných ES. Prelomovým je prvé monetárne vyhodnotenie vybraných ES pre jednotlivé ekosystémy Slovenska v EUR/ha/rok ako aj celkové ekonomické vyhodnotenie poskytovaných služieb na celonárodnej úrovni.

 

Kategória

Monitoring

Stiahnuť súbor