horec plucny ukážka habitusu prítomných rastlín na KD 3702/1 k. ú. Hostovice
Dátum vytvorenia

30.04.2021

Copyright

Bartušová Zuzana