Južné svahy pod vrcholom
Dátum vytvorenia

29.09.2014

Copyright

Šibík Jozef