Pohľad na iniciálne štádia vegetácie na pieskoch (biotop 2340) s prevahou machov a občasnými trsmi Corynephorus canescens.
Dátum vytvorenia

29.03.2019

Copyright

Kosorínová Martina