15.10.2018 trus medveďa po konzumácii cukrovej repy na vnadisku
Dátum vytvorenia

29.10.2018

Copyright

Hoľma Ján