stopy v blate
Na lesnej ceste boli zretelné stopy dvoch medveďov - staršieho a mladého jedinca

Dátum vytvorenia

04.10.2018

Copyright

Škorňa Ján