Foto
Na mieste boli identifované i stopy a trus staršieho jedinca s mladším.

Dátum vytvorenia

12.09.2018

Copyright

Škorňa Ján