Foto
Na snímke veľmi málo zretelný na konci rúbaniska. Jedinec vo veku cca 2 r.

Dátum vytvorenia

25.04.2018

Copyright

Škorňa Ján