Foto v snehu
Na lokalite boli najdené staré stopy dvoch jedincov - dospelého a juvenilného zrejme samica z mládatom cca ročným

Dátum vytvorenia

20.12.2017

Copyright

Škorňa Ján