pohľad na pleso a Kotlový a Gerlach
Dátum vytvorenia

24.04.2017

Copyright

Vravník Peter