okrasa okolíkatá - nadzemná časť rastliny vo vodnom toku
Dátum vytvorenia

14.08.2016

Copyright

Gáborík Peter