Pohľad na TML, rozrastajúce sa plochy smrekových náletov.
Dátum vytvorenia

28.10.2022

Copyright

Duchoň Mário