Pohľad na jv meander Žitavy s JV stavidlom a hrádzou, v širšom okolí a tu biotop Hyla arborea. Foto: 13.10.2022, J.Lengyel.
Dátum vytvorenia

14.10.2022

Copyright

Lengyel Jozef