Pohľad na JV meander v TML Žitavský luh, ilustračné foto: 9.5.2022.
Dátum vytvorenia

29.09.2022

Copyright

Lengyel Jozef