Pohľad na severné časti TML Číčovské rameno, biotop Hyla arborea. Foto: 28.4.2022, J.Lengyel.
Dátum vytvorenia

06.05.2022

Copyright

Lengyel Jozef