Celkový pohľad na biotop - asociácia Astragalo-Seslerietum tatrae
Dátum vytvorenia

06.10.2014

Copyright

Šibík Jozef