Užívateľská príručka pre prácu s výskytovými údajmi na verejnom portáli KIMS (www.biomonitoring.sk)

Príručka slúži na vysvetlenie práce s modulom „Výskytové dáta“, ktorý je dostupný pre verejnosť, a prostredníctom ktorého môžu záujemcovia z radov odbornej a laickej verejnosti vkladať do KIMS údaje o pozorovaniach druhov a biotopov. Cieľom príručky je oboznámenie používateľa s jednotlivými funkcionalitami modulu.

Kategória

Iné

Názov súboru

Pouzivatelska-Vyskytove_data_Verejnost_(ver50)_(20150621).pdf

STIAHNUŤ SÚBOR