Vytlačiť

agát biely

agát biely

Robinia pseudoacacia

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

I

Invázny

N

Kultivovaný

Y