Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Kód biotopu

Lk8

Kód Natura 2000

6440

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

64

Priemerná plocha TML

208 303 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

95

Priemerný počet druhov v zázname

57


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Symphytum officinale (88),Alopecurus pratensis (86),Cirsium arvense (80),Potentilla reptans (80),Ranunculus repens (72),Carex hirta (67),Galium boreale (67),Iris pseudacorus (65),Potentilla anserina (64),Ranunculus acris (63)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
55.8% 28.4% 15.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
63.2% 21.1% 15.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
55.8% 30.5% 13.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 74,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,1 %
A04 - pasenie 11,1 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 26,1 %
I01 - druhové invázie 17,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 15,2 %
K02 - biologické procesy 13,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 10,9 %
A04 - pasenie 6,5 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV