Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty


Kód biotopu

6190

Kód Natura 2000

6190

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

160

Priemerná plocha TML

11 715 m2

Počet mapovateľov

29

Počet vykonaných návštev na TML

336

Priemerný počet druhov v zázname

63


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Teucrium chamaedrys (293),Sorbus aria (291),Vincetoxicum hirundinaria (287),Festuca pallens (277),Carex humilis (266),Pinus sylvestris (248),Seseli osseum (236),Teucrium montanum (230),Asperula cynanchica (228),Juniperus communis (225)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
53.63% 46.37%
PAN:
26.51% 73.49%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
70.6% 25.6% 3.8%
PAN:
81.4% 18.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
72.7% 23.9% 3.4%
PAN:
81.4% 18.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
81.9% 16.4% 1.7%
PAN:
90.7% 9.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 39,1 %
A03 - kosenie 21,7 %
C01 - baníctvo a lomy 8,7 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 8,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,7 %
A04 - pasenie 4,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 35,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 17,6 %
A04 - pasenie 11,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,7 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 3,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,1 %
A03 - kosenie 2,4 %
D01 - dopravné siete 2,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 46,4 %
K02 - biologické procesy 35,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,6 %
D01 - dopravné siete 3,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV