Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa


Kód biotopu

6430

Kód Natura 2000

6430

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

384

Priemerná plocha TML

14 171 m2

Počet mapovateľov

65

Počet vykonaných návštev na TML

712

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Urtica dioica (564),Mentha longifolia (512),Dactylis glomerata (452),Filipendula ulmaria (440),Cirsium oleraceum (387),Petasites hybridus (384),Aegopodium podagraria (365),Ranunculus repens (365),Chaerophyllum hirsutum (341),Picea abies (335)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.78% 41.22%
PAN:
47.57% 52.43%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
45.8% 41.2% 13.0%
PAN:
52.6% 31.6% 15.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.2% 40.4% 12.4%
PAN:
52.6% 31.6% 15.8%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.1% 33.8% 9.1%
PAN:
52.6% 34.2% 13.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 48,4 %
A04 - pasenie 15,5 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 8,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,6 %
K02 - biologické procesy 5,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,9 %
L04 - lavína 1,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 35,2 %
A03 - kosenie 15,2 %
D01 - dopravné siete 6,4 %
A04 - pasenie 6,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,0 %
I01 - druhové invázie 5,5 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 16,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 16,7 %
F02 - 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 25,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
A03 - kosenie 22,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 5,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,8 %
A04 - pasenie 2,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV