Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód biotopu

9410

Kód Natura 2000

9410

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

93

Priemerná plocha TML

126 816 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

180

Priemerný počet druhov v zázname

41


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (530),Sorbus aucuparia (447),Vaccinium myrtillus (177),Homogyne alpina (154),Calamagrostis villosa (152),Oxalis acetosella (147),Rubus idaeus (145),Salix caprea (143),Luzula sylvatica (142),Gentiana asclepiadea (129)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
53.3% 38.9% 7.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.6% 37.8% 1.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.2% 30.0% 7.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 56,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 13,7 %
L07 - búrky 8,2 %
A04 - pasenie 6,8 %
L10 - iné prírodné katastrofy 6,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,7 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,4 %
I01 - druhové invázie 1,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 1,4 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 17,8 %
L07 - búrky 10,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,8 %
L10 - iné prírodné katastrofy 8,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,7 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 2,3 %
L04 - lavína 2,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV