Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód biotopu

91M0

Kód Natura 2000

91M0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

159

Priemerná plocha TML

98 368 m2

Počet mapovateľov

15

Počet vykonaných návštev na TML

238

Priemerný počet druhov v zázname

48


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Quercus cerris (595),Acer campestre (521),Carpinus betulus (419),Ligustrum vulgare (357),Prunus spinosa (280),Crataegus monogyna (265),Quercus petraea (260),Robinia pseudoacacia (248),Rosa canina (243),Cerasus avium (241)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
23.9% 47.7% 28.4%
PAN:
27.1% 50.4% 22.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
23.9% 66.1% 10.0%
PAN:
27.1% 64.3% 8.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
27.5% 45.0% 27.5%
PAN:
29.5% 48.8% 21.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 91,7 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 37,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 17,1 %
I01 - druhové invázie 13,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,5 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
A04 - pasenie 1,3 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 1,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 95,7 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 28,6 %
I01 - druhové invázie 22,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 17,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,1 %
D01 - dopravné siete 3,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,4 %
K02 - biologické procesy 1,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,2 %
A01 - pestovanie 0,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV