Vytlačiť

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Kód biotopu

6440

Kód Natura 2000

6440

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

64

Priemerná plocha TML

208 303 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

99

Priemerný počet druhov v zázname

58


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Symphytum officinale (91),Alopecurus pratensis (89),Cirsium arvense (84),Potentilla reptans (82),Ranunculus repens (76),Carex hirta (70),Galium boreale (70),Iris pseudacorus (68),Potentilla anserina (67),Ranunculus acris (67)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
55.7% 28.9% 15.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
63.9% 20.6% 15.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
55.7% 30.9% 13.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 73,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,6 %
A04 - pasenie 10,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 1,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 25,5 %
I01 - druhové invázie 19,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,9 %
K02 - biologické procesy 12,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 10,6 %
A04 - pasenie 6,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,1 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV