Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae


Kód biotopu

6211

Kód Natura 2000

6211

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

92

Priemerná plocha TML

25 269 m2

Počet mapovateľov

20

Počet vykonaných návštev na TML

198

Priemerný počet druhov v zázname

90


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus sylvestris (170),Brachypodium pinnatum (167),Salvia pratensis (164),Briza media (158),Sanguisorba minor (156),Plantago media (154),Arrhenatherum elatius (146),Festuca rupicola (145),Lotus corniculatus (144),Teucrium chamaedrys (143)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.27% 43.73%
PAN:
51.25% 48.75%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
48.3% 48.3% 3.4%
PAN:
53.3% 40.0% 6.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.2% 45.3% 3.5%
PAN:
53.3% 40.0% 6.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
66.9% 30.8% 2.3%
PAN:
60.0% 40.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 68,3 %
A04 - pasenie 18,8 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,0 %
K02 - biologické procesy 2,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,0 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,0 %
D01 - dopravné siete 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 39,8 %
A04 - pasenie 20,4 %
A03 - kosenie 19,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,7 %
D01 - dopravné siete 2,3 %
C01 - baníctvo a lomy 1,8 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,4 %
I01 - druhové invázie 0,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 66,7 %
A04 - pasenie 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 75,0 %
A04 - pasenie 12,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 6,2 %
I01 - druhové invázie 6,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV