Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Kód biotopu

3150

Kód Natura 2000

3150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

108

Priemerná plocha TML

14 777 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

283

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lemna minor (156),Ceratophyllum demersum (100),Myriophyllum spicatum (91),Spirodela polyrhiza (90),Hydrocharis morsus-ranae (76),Nuphar lutea (70),Trapa natans (61),Salvinia natans (51),Typha latifolia (50),Nymphaea alba (44)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.47% 37.53%
PAN:
71.32% 28.68%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
56.7% 30.0% 13.3%
PAN:
64.3% 18.8% 16.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.9% 27.8% 13.3%
PAN:
66.1% 17.0% 16.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.2% 27.8% 10.0%
PAN:
65.2% 19.6% 15.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 49,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 20,0 %
F02 - 7,7 %
M02 - zmeny biotických podmienok 6,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,6 %
A03 - kosenie 1,5 %
A08 - hnojenie 1,5 %
C01 - baníctvo a lomy 1,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 60,0 %
K02 - biologické procesy 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 23,1 %
F02 - 11,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,7 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 3,8 %
M02 - zmeny biotických podmienok 1,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV