Vytlačiť

Vážka malá

Vážka malá

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

2

Priemerná plocha TML

140 651 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

6

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (7),Anax imperator Leach, 1815 (7),Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (7),Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (7),Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (6),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (6),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (5),Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) (4),Aeschna isosceles (Linnaeus, 1767) (3),Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
66.7% 33.3%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%
PAN:
66.7% 33.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV