Kosorínová (1503) Martina


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný raniak hrdzavý Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 20 18. 04. 2000 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný raniak hrdzavý Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 20 18. 04. 2000 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 2
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný kotúc polný Eryngium campestre skalné sutiny 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 07. 2011 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný lubovník bodkovaný Hypericum perforatum skalné sutiny 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 07. 2011 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný hadinec obycajný Echium vulgare skalné sutiny 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 07. 2011 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný komonica biela Melilotus albus skalné sutiny 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 07. 2011 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
validný rozchodník šestradový Sedum sexangulare skalné sutiny 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 07. 2011 Kosorínová (1503) Martina Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 17069
 

 

 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Brachythecium campestre Nechránené Detail v atlase
Mnium spinosum Nechránené Detail v atlase
Amblystegium riparium Nechránené Detail v atlase
Campylopus fragilis Nechránené Detail v atlase
Amblystegium varium Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 2199
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Zaplavované trávniky Lk9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach Lk5 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny stojatých vôd Kr8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 36