Kĺč Vladimír


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Bocian biely D13 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 1 29. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Lastovička domová D11 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 5 29. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Straka čiernozobá D11 Pica pica (Linnaeus, 1758) 1 29. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Straka čiernozobá C9 Pica pica (Linnaeus, 1758) 1 29. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný Straka čiernozobá D11 Pica pica (Linnaeus, 1758) 1 29. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 4484
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný prvosienka jarná Primula veris 28. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný kostihoj srdcovitolistý Symphytum cordatum 28. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný veternica lesná Anemone sylvestris 28. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný veternica iskerníkovitá Anemone ranunculoides 28. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný pižmovka mošusová Adoxa moschatellina 27. 04. 2021 Kĺč Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 803
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Brehové porasty devätsilov Br6 23. 09. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 23. 09. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Br4 20. 08. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 20. 08. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 21. 07. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 100
 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Pyrhulla pyrhulla (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Parus palustris communis Baldenstein, 1827 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sitta europaea europaea Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Garullus glandarius (Linnaeus, 1758) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Carpodacus roseus (Pallas, 1776) Biotop/druh národného významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 451
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Sphagnum sp. Nechránené Detail v atlase
Solidago sp. Nechránené Detail v atlase
Epipactis sp. Nechránené Detail v atlase
Fallopia sp. Nechránené Detail v atlase
Pulmonaria officinalis agg. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 211
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach Lk5 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy 9150 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sukcesné štádiá s borievkou obycajnou Kr3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 29