Limánek Jozef


Zoologické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný salamandra škvrnitá Radová dolina ADD Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 1 15. 09. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Myšiak lesný (myšiak hôrny) M_MV Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 1 15. 09. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Krkavec čierny Demänovská dol., Repiská M_MV Corvus corax Linnaeus, 1758 1 15. 09. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Tesár čierny Demänovská dol., Repiská M_MV Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 1 15. 09. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Krkavec čierny Demänovské sedlo M_MV Corvus corax Linnaeus, 1758 1 15. 09. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 336
 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný borovica hladká Kremenná dolina Pinus strobus Kusy, presný počet Kusy 03. 09. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný sladic obycajný Párnica, Úplazy Polypodium vulgare Kusy, presný počet Kusy 27. 08. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Párnica, Ivašková Datura stramonium masový Invázne 27. 08. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Párnica, Kačov Datura stramonium ojedinelý Invázne 27. 08. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný durman obycajný Párnica, Kačov Datura stramonium ojedinelý Invázne 27. 08. 2021 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 1526
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Šútovo 500,00 05. 05. 2021 Limánek Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Šíp, Žaškov 12. 08. 2020 Limánek Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Panské Zliene 30 000,00 09. 06. 2020 Limánek Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Lúčanská Fatra, Kozol 22. 08. 2018 Limánek Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 8120 Kr.Fatra, Chleb 17. 08. 2018 Limánek Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 18
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
83 Porasty borievky obyčajnej Porasty borievky obyčajnej 12. 08. 2020 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
91058 črievičník papučkový Cypripedium calceolus 13. 06. 2019 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
94366 vrchovka alpínska Tozzia carpathica 07. 06. 2019 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
93379 poniklec slovenský Pulsatilla slavica 26. 04. 2019 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
93379 poniklec slovenský Pulsatilla slavica 10. 04. 2019 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 30
 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Falco peregrinus calidus Latham, 1790 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Rana sp. Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Carabus (Chrysocarabus) auronitens auronitens Fabricius, 179 Nechránené Detail v atlase
Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 Nechránené Detail v atlase
Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758 Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 69
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Polytrichum sp. Nechránené Detail v atlase
Quercus petraea agg. Nechránené Detail v atlase
Vicia cracca agg. Nechránené Detail v atlase
Alchemilla sp. Nechránené Detail v atlase
Pulsatilla sp. Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 377
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vegetácia vysokých ostríc Lk10a Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 8220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 8160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 8