Košťal Jaroslav


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný lopúšik nezábudkový Bagova skala Lappula squarrosa Subpanónske travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 12. 05. 2023 Košťal Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný hadinec obycajný Bagova skala Echium vulgare Subpanónske travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 12. 05. 2023 Košťal Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný cistec rovný Bagova skala Stachys recta Subpanónske travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 12. 05. 2023 Košťal Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný peniažtek prerastenolistý Bagova skala Thlaspi perfoliatum Subpanónske travinnobylinné porasty 1 - menej ako 1% Tansley 12. 05. 2023 Košťal Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
validný arábkovka Thalova Bagova skala Arabidopsis thaliana Subpanónske travinnobylinné porasty 2 - medzi 1% a 50% Tansley 12. 05. 2023 Košťal Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 11820
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Bagova skala 12. 05. 2023 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Petrovce - Drieňové 11. 05. 2023 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Mačacia stráň 10. 05. 2023 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Chrámec 10. 05. 2023 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Jesenské - Barta 10. 05. 2023 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 242
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
106 Subpanónske travinnobylinné porasty Subpanónske travinnobylinné porasty 10. 05. 2023 Jaroslav Košťal Druh v atlase Detail záznamu
106 Subpanónske travinnobylinné porasty Subpanónske travinnobylinné porasty 12. 05. 2023 Jaroslav Košťal Druh v atlase Detail záznamu
103 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace 11. 05. 2023 Jaroslav Košťal Druh v atlase Detail záznamu
103 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace 10. 05. 2023 Jaroslav Košťal Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 10. 05. 2023 Jaroslav Košťal Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 300
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Ononis hircina (syn.) Nechránené Detail v atlase
Rosa spinosissima (syn.) Nechránené Detail v atlase
Silene sp. Nechránené Detail v atlase
Sesleria calcaria (syn.) Nechránené Detail v atlase
Cynanchum vincetoxicum (syn.) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 1033
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 9190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 7210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné submediteránne dubové lesy Ls3.1 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 40