Kollár Jozef


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný krížavka jarná Kalnica Cruciata glabra Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný reznacka lalocnatá Kalnica Dactylis glomerata Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný mrkva obycajná Kalnica Daucus carota Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný klincek kartuziánsky Kalnica Dianthus carthusianorum Nížinné a podhorské kosné lúky 1 - menej ako 1% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný Kalnica Festuca rubra agg. Nížinné a podhorské kosné lúky 2 - medzi 1% a 50% Tansley 15. 08. 2021 Kollár Jozef Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 2460
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Kalnica 15. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Bezovec 10. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hlohovec 04. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Podhradie - Úhrad 26. 06. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Podhradie - Úhrad 26. 06. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 25
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 15. 08. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 23. 05. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 22. 05. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 23. 05. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
102 Dealpínske travinnobylinné porasty Dealpínske travinnobylinné porasty 20. 06. 2021 Jozef Kollár Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 26
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Rorippa sp. Nechránené Detail v atlase
Atriplex sp. Nechránené Detail v atlase
Vicia cracca agg. Nechránené Detail v atlase
Rubus sp. Nechránené Detail v atlase
Seseli elatum (syn.) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 546
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 5