Vaško Ľudovít


 

Botanické výskytové dáta mapovateľa

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný buk lesný PREDAJNA - Podbrezová Fagus sylvatica Kyslomilné bukové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný hrab obycajný PREDAJNA - Podbrezová Carpinus betulus Kyslomilné bukové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný smrek obycajný PREDAJNA - Podbrezová Picea abies Kyslomilné bukové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný agát biely PREDAJNA - Podbrezová Robinia pseudoacacia Kyslomilné bukové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
validný buk lesný PREDAJNA - Podbrezová Fagus sylvatica Kyslomilné bukové lesy Percentuálna pokryvnosť Percentá 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 16339
 

Biotopové výskytové dáta mapovateľa

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kyslomilné bukové lesy 9110 PREDAJNA - Podbrezová 13. 09. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 Demänová_Pusté 24. 07. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Smrekovcovo-limbové lesy 9420 Vysoké Tatry - Veľká Brdárska grapa 17. 07. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské smrekové lesy 9410 VYSOKE TATRY 17. 07. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské smrekové lesy 9410 Liptovský Mikuláš_Žiarska dolina_Čiernô 28. 06. 2023 Vaško Ľudovít Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1
 
 
 
 
Celkový počet: 331
 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
219 Horské smrekové lesy Horské smrekové lesy 16. 08. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
176 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 17. 05. 2022 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
189 Lišajníkové borovicové lesy Lišajníkové borovicové lesy 15. 06. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
189 Lišajníkové borovicové lesy Lišajníkové borovicové lesy 12. 06. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
186 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 24. 07. 2023 Ľudovít Vaško Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 331
 

 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Polytrichum sp. Nechránené Detail v atlase
Rhytidiadelphus sp. Nechránené Detail v atlase
Sphagnum sp. Nechránené Detail v atlase
Sphagnum girgensohnii Nechránené Detail v atlase
Mnium affine (syn.) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 775
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 9190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy 9150 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné panónske dubové lesy 91H0 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy 9420 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 18