Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 17 401 - 17 415 z 17 452 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 0,00 02. 08. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 01. 08. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 0,00 03. 06. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 02. 06. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 0,00 01. 06. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 01. 07. 2002 Muránsky Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 0,00 20. 09. 2002 Magic Dezider Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 13. 08. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 13. 09. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 0,00 01. 07. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 1,00 27. 07. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 0,00 27. 07. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská Sl3 0,00 18. 08. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 0,00 12. 07. 2002 Szabóová Alžbeta Zobrazit druh v atlase Detail záznamu