Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 17 386 - 17 400 z 17 502 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nemapované plochy nemap 0,00 26. 08. 2001 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni Sk4 0,00 30. 08. 2001 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3 0,00 01. 08. 2001 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 975,00 28. 09. 2001 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 750,00 28. 09. 2001 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 0,00 24. 07. 2002 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 0,00 12. 08. 1999 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 0,00 26. 09. 2002 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 0,00 26. 09. 2002 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Lk8 0,00 12. 06. 2000 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach Lk5 300,00 04. 07. 2002 Rajtarová Natália Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3 0,00 2002 Danková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 0,00 2002 Danková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 0,00 2001 Danková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3 0,00 2001 Danková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu