Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 32 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Stará Lehota 21. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Trstín - kameňolom 22. 05. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 Moravany 16. 05. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hradište pod Vrátnom 25. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Horný Čepeň, cvičisko Váh 03. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Dolné Orešany 15. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Selec 14. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Kalnica 15. 08. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Niva Moravy - Moravský Svätý Ján 23. 05. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Moravský Svätý Ján 22. 05. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Lúky 23. 05. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Vinište 2 20. 06. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Podhradie - Úhrad 26. 06. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hlohovec 04. 07. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Modrová 16. 05. 2021 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu