Vytlačiť

(+ 4)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

19.7.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Jedna z najhodnotnejších nelesných plôch na území ÚEV Drienčanský kras. Vyskytujú sa tu vzácne druhy Adonis vernalis, Aster amelloides, Echium russicum, Gentiana cruciata, Pulsatilla grandis a Nepeta pannonica.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 5,00
LU lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky 3,00
Pd plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými 2,00
Tr1 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) 6210 65,00
Tr2 6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 25,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Arabis hirsuta agg. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
astra spišská Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
bolševník boršcový pravý Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
borievka obycajná Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E2 Tansley 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Catapyrenium michelii Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
cesnak orešcový Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Chamaecytisus sp. Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok zastrihovaný Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Cirsium vulgare subsp. lanceolatum (syn.) Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cistec nemecký Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cistec rovný Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina horská Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina plazivá Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
datelina rolná Tr1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) E1 Tansley 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra