Vytlačiť

(+ 1)

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

12.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Zahustený rovnoveký porast. v minulosti čiastočne prepásané, resp. výmladkové redšie lesy. Presvetlenie by týmto lesom svedčalo z hľadiska biodiverzity ja dnes. Je vhodná premena na štruktúrne pestrejšie, rôznorodejšie porasty. Syntaxonomicky zaraditeľné prevažne ako Melico-Quercetum, maloplošne aj Dentario-Fagetum.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Ls2.1 x Dubovo-hrabové lesy karpatské x 95,00
Ls5.1 9130 Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 9130 5,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
borovica lesná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 5,00
bršlen európsky Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 1,00
buk lesný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 5,00
cerešna vtácia Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
cesnacka lekárska Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
drien obycajný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 3,00
dub cerový Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 15,00
dub zimný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 30,00
fialka lesná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 75,00
hrab obycajný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 40,00
jahoda obycajná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
jarva obycajná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
javor horský Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
javor polný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 2,00
konopnica páperistá Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
kuklík mestský Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
lieska obycajná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 1,00
lipa malolistá Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
lipnica úzkolistá Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Hrušovo

Kataster

Hrušovo

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-21

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra