Vytlačiť

Projekt

Drienčanský kras

Územia na mape

Dátum

10.8.2021 (leto)


Plocha

4,00 m2


Poznámka

Rovnoveké lesné porasty s iba občasným zastúpením hrubších stromov. Je vhodné hospodárenie s cieľom vytvoriť štruktúrne pestrejšie, svetlejšie, prírode bližšie lesy. Syntaxonomicky prevažne Melico-Quercetum (60%), zvyšok plochy tvoria ťažko zaraditeľné porasty drevín, nálety neklasifikovateľné ako biotop EU významu (X11).

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Ls2.1 x Dubovo-hrabové lesy karpatské x 100,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
borovica lesná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 1,00
bršlen bradavicnatý Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 1,00
buk lesný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 5,00
cerešna vtácia Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 2,00
drien obycajný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 3,00
dub cerový Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 20,00
Euphorbia amygdaloides (syn.) Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
fialka lesná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E2 Percentá 40,00
hrab obycajný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 65,00
hrachor cierny Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
jarva obycajná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
javor polný Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské E3 Percentá 2,00
kostihoj úzkolistý Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
kuklík mestský Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
lipkavec biely Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
lipnica úzkolistá Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
luskác lekársky Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%
mednicka jednokvetá Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 2 - medzi 1% a 50%
mrvica lesná Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské Tansley 1 - menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Rimavská Sobota

 

Obec

Slizké

Kataster

Slizké

 

Orografický celok

Revucka vrchovina

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-125-A

 

ZM (1:10 000)

37-31-22

DFS

74-86c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra