Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Projekt

LIFE South

Územia na mape

Dátum

27.6.2018 (leto)

Lokalita

Nesvadské piesky


Plocha

0,00 m2


Odhad plochy

16,00 m2

Odhad šírky

0,00 m


Poznámka

TMP na sledovanie obnovy biotopu. Záznam nultého stavu. Pre machové poschodie zaznamenaná iba celková pokryvnosť, nahodený slepý druh Bryum sp. kvôli systému.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
6120 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 100,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Bryum sp. 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E0 Percentá 5,00
chondrila prútnatá 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 1,00
datelina rolná 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
gypsomilka metlinatá 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 20,00
hadinec obycajný 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
horcicník konáristý 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
kamienka rolná 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
kosácik obycajný 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 3,00
kotúc polný 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 2,00
leopoldia chochlatá 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
lipnica úzkolistá 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 5,00
lubovník bodkovaný 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
lucerna najmenšia 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
mednicka sedmohradská 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 2,00
mrkva obycajná 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
pakost nízky 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
prstnatec obycajný 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 25,00
pupenec rolný 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 1,00
silenka kuželovitá 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50
tunika prerastená 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch E1 Percentá 0,50

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Nitriansky kraj

Okres

Komárno

 

Obec

Nesvady

Kataster

Nesvady

 

Orografický celok

Podunajska rovina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

L-34-001-A

 

ZM (1:10 000)

45-41-13

DFS

80-74d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Eliáš Pavol

Ostatní mapovatelia

Literatúra