Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 1 355 043 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
nevalidovaný krivec žltý Kobylinec Gagea lutea Smrekové lesy vysokobylinné Kusy, presný počet Kusy 06. 04. 2024 Mackura Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný lykovec jedovatý Kobylinec Daphne mezereum Smrekové lesy vysokobylinné Kusy, presný počet Kusy 06. 04. 2024 Mackura Jaroslav Druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný vstavač purpurový Orchis purpurea 11. 04. 2024 Mihuc Peter Druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný vstavač purpurový Orchis purpurea 15. 04. 2024 Mihuc Peter Druh v atlase Detail záznamu
validný smrckovec ceský PP Mitická slatina Verpa bohemica 04. 04. 2024 Ďurček Matúš Druh v atlase Detail záznamu
validný ušiak obrovský VN Svinica, les kúsok od brehu Gyromitra gigas 04. 04. 2024 Hemala Vladimír Druh v atlase Detail záznamu
validný ostrevka karpatská Sesleria caerulea 11. 04. 2024 Žideková Anna Druh v atlase Detail záznamu
validný vstavačovec bazový Ľubietová - Polianky Dactylorhiza sambucina 14. 04. 2024 Žiačik Marek Druh v atlase Detail záznamu
validný pohánkovec japonský Skládka odpadov - Rajec - Šuja Fallopia japonica 11. 04. 2024 Žideková Anna Druh v atlase Detail záznamu
validný blen cierny Ĺubietová - kóta Losy Hyoscyamus niger 14. 04. 2024 Žiačik Marek Druh v atlase Detail záznamu
validný muchovník vajcovitý NPR Tiesňavy Amelanchier ovalis Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Kusy, presný počet Kusy 13. 04. 2024 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný vstavač bledý Vrchteplá Orchis pallens desiatky Vstavače 14. 04. 2024 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný vstavač bledý Vrchteplá Orchis pallens Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží desiatky Vstavače 14. 04. 2024 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný prvosienka holá karpatská Stupovec Primula auricula subsp. hungarica Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Kusy, presný počet Kusy 14. 04. 2024 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu
validný vstavač bledý Maršová Orchis pallens Kusy, presný počet Kusy 14. 04. 2024 Limánek Jozef Druh v atlase Detail záznamu