Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód TML

TML_9410_063

Dátum monitoringu

16.8.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

48 239,04 m2

JPRL

143C; 143b/.

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 95,00
Sk2 - Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 0,10
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 4,90

Pokryvnosť etáže

E3

35,00

E2

50,00


E1

70,00

E0

10,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1420 , 1520

Sklon (%)

50,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Úprava hranice


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

85,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

Stav

Zlý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

5,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

95,00

5,00

95,00

5,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

85,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

15,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

5

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

15,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 80,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 20,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.01 - Umelá obnova lesa - pôvodné druhy Stredná 15,00 V+/B+
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Vysoká 80,00 V-/B-
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Vysoká 10,00 V+/B+
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E2 0,10
metluška krivolaká 501+ medzi 1% a 25%
breza previsnutá E2 1,00
smlz chlpkatý 501+ nad 25%
smlz trstovníkovitý 1-10 menej ako 1%
vres obycajný 1-10 menej ako 1%
kamzicník rakúsky 0 menej ako 1%
paprad ostnatá 501+ medzi 1% a 25%
kyprina úzkolistá 501+ nad 25%
Senecio nemorensis agg. 1-10 menej ako 1%
horec luskácovitý 11-500 menej ako 1%
lubovník bodkovaný 1-10 menej ako 1%
smrekovec opadavý E2 0,50
chlpana hájna 1-10 menej ako 1%
chlpana lesná 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E3 30,00
smrek obycajný E2 30,00
smrek obycajný E2 25,00
kokorík praslenatý 11-500 menej ako 1%
topol osikový E2 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy