Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_025

Dátum monitoringu

8.8.2013

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

143 893,54 m2

JPRL

61

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,50


E1

40,00

E0

0,10


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

600 , 730

Sklon (%)

55,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

0,50

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

110,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Asperula odorata (syn.) 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E1 0,50
ostrica biela 1-10 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 11-500 menej ako 1%
pamajorán obycajný 0 menej ako 1%
kozonoha hostcová 0 menej ako 1%
hrachor jarný 11-500 menej ako 1%
žindava európska 0 menej ako 1%
Hieracium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
Lactuca muralis (syn.) 1-10 menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 0,50
lipnica hájna 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
krížavka jarná 1-10 menej ako 1%
lalia zlatohlavá 11-500 menej ako 1%
brectan popínavý 1-10 menej ako 1%
cermel hájny 0 menej ako 1%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy